piątek, 23 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Monitorowanie efektywności treningu niepełnosprawnych sportowców

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Sportu Osób Niepełnosprawnych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Szafraniec, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr S. Klich, adiunkt,
dr W. Seidel, adiunkt,
dr R. Szafraniec, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 – wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą metod oceny sprawności fizycznej niepełnosprawnych sportowców

C2 – wyposażenie studentów w umiejętność interpretacji wyników testów stosowanych w ocenie efektywności treningu niepełnosprawnych sportowców w wybranych dyscyplinach

Opis przedmiotu

W trakcie realizacji przedmiotu studenci zapoznają się z szeregiem specjalistycznych testów oceniających sprawność fizyczną wszechstronną, ukierunkowaną i specjalną, poziom zdolności motorycznych i wydolności fizycznej niepełnosprawnych sportowców. Poznane testy będą wykorzystywane w praktycznej kontroli treningu w wybranych dyscyplinach.