środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Teoria treningu sportowego osób niepełnosprawnych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Seidel, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. B. Bolach, prof. AWF Wrocław,
dr W. Seidel, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów ze specyfiką treningu sportowego osób niepełnosprawnych. Klasyfikacja sportowo-medyczna i funkcjonalna stosowana w sporcie osób niepełnosprawnych. Różnice pomiędzy treningiem sportowym osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych

C2 Zaznajomienie studentów z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą metodyki treningu sportowego niepełnosprawnych zawodników w wybranych dyscyplinach sportowych w zależności od stopnia, rodzaju dysfunkcji oraz jednostek chorobowych (niewidomych i niedowidzących, paraplegików, amputowanych, z różnymi schorzeniami narządu ruchu i z porażeniem mózgowym).

C3 Umiejętność dostosowania treningu  w wybranej dyscyplinie w zależności od rodzaju, stopnia dysfunkcji oraz jednostek chorobowych. Przygotowanie studentów do praktycznego prowadzenia zajęć treningowych w wybranych dyscyplinach sportowych z uwzględnieniem rodzaju, stopnia dysfunkcji oraz jednostek chorobowych.

Opis przedmiotuPrzedmiot polega na przygotowaniu studentów do prowadzenia zajęć treningowych w wybranych dyscyplinach sportowych z osobami niepełnosprawnymi. Po ukończeniu przedmiotu student powinien posiadać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do prowadzenia zajęć treningowych.