czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjologiczne aspekty treningu sportowego osob niepełnosprawnych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Sportu Osób Niepełnosprawnych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Szafraniec, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Szafraniec, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą stanu funkcjonalnego sportowców z różnymi schorzeniami i dysfunkcjami narządu ruchu w sporcie paraolimpijskim..
  2. Wyposażenie studentów w wiedzę odnoście zmian adaptacyjnych zachodzących w organizmie niepełnosprawnego sportowca wskutek treningu w wybranych dyscyplinach sportu paraolimpijskiego
  3. Wyposażenie studentów w umiejętność interpretacji reakcji fizjologicznych zachodzących w organizmach niepełnosprawnych sportowców podczas wysiłków fizycznych o różnym charakterze.

Opis przedmiotu

Przedmiot porusza zagadnienia związane ze sportem paraolimpijskim. Jest realizowany w trakcie jednego semestru w formie wykładów i ćwiczeń. Podczas ćwiczeń studenci będą hospitować jednostki treningowe niepełnosprawnych sportowców.