czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Taniec nowoczesny

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Menedżer Organizacji Sportowej.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Lekkoatletyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr J. Narajewski, instruktor

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr J. Narajewski, instruktor

Cel przedmiotu

Poznanie różnych stylów z zakresu tańców nowoczesnych i ich bazy figur podstawowych, przymuzyce jako środka rozwoju koordynacji i integracji międzyosobniczej

Opis przedmiotu

Na zajęciach realizowane są różne rodzaje tańca:- hip-hop,- breakdance,- modern jazz,- taniec towarzyski,- jazz,- disco dance,- ćwiczenia rytmiczno-ruchowe.