środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Menedżer organizacji sportowej

Nazwa przedmiotu

Zachowania organizacyjne

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Menedżer Organizacji Sportowej.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Stosik, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Stosik, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

1. Określenie kluczowych determinantów sukcesu menedżerów współczesnej organizacji; wskazanie na podstawowe kompetencje społeczne menedżerów sportu.

2. Omówienie kryteriów efektywności organizacji; omówienie istoty pracy grupowej i korzyści z budowania zespołów.

3. Wskazanie na kluczowe elementy sprawności społecznej w kontekście realizacji pracy projektowej i budowania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw (przedsięwzięć) sportowych.

Opis przedmiotu

Przedmiot Zachowania organizacyjne jest warsztatową formą interaktywnej pracy studenta w zakresie zdobywania tzw. sprawności społecznej. Omawiane i realizowane są zagadnienia z zakresu kryteriów efektywności organizacji oraz podstawowych kompetencji menedżera sportu, takich jak: komunikacja otwarta, budowanie sprawności grupy w projekcie, projektowanie struktury organizacyjnej do pracy grupowej, wykorzystanie optymalnego stylu kierowania celem podnoszenia efektywności pracy, diagnoza kompetencji członków zespołu.