czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

Menedżer sportu

Nazwa przedmiotu

Gry integracyjne w rozwijaniu zespołów

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Menedżer Organizacji Sportowej.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PSPORT_13_I_S_15 - Podstawy zarządzania kadrami

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr T. Seweryniak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr T. Seweryniak, adiunkt

Cel przedmiotu

  • Zapoznanie studentów z problematyką oddziaływania na procesy budowania i rozwoju zespołów z obszarów biznesu i sportu w aspekcie wykorzystania zróżnicowanych form gier.
  • Nabywanie umiejętności organizacji i przeprowadzenia prostych i złożonych gier integracyjnych.
  • Praktyczne przygotowanie i przeprowadzenie złożonej gry na drodze współpracy w dużym zespole.
  • Nabycie wiedzy teoretycznej na temat eventów motywacyjnych, integracyjnych, gier terenowych i miejskich dotyczącej ich specyfiki, zastosowania, przygotowania i prowadzenia.    

Opis przedmiotu

W czasie zajęć studenci będą opracowywać i przedstawiać w formie wystąpień na forum grupy zagadnienia teoretyczne opisane w celach przedmiotu oraz przygotowywać i prowadzić ćwiczenia praktyczne dla grupy studentów. Ważnym elementem pracy w przedmiocie jest przygotowanie i przeprowadzenie gry skierowanej do podmiotów zewnętrznych, na przykład społeczności akademickiej AWF we Wrocławiu uczniów szkół różnego typu lub studentów uniwersytetów trzeciego wieku.