czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Baseball/Softball

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Trener Przygotowania Motorycznego - przedmiot praktyczny do wyboru 1 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Kałużny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Kałużny, adiunkt

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w: podstawową wiedzę pedagogiczną i metodyczną z zakresu baseballu i softballu w procesie edukacji fizycznej dzieci i młodzieży, podstawowe umiejętności prowadzenia i organizowania zajęć z baseballu i softballu w procesie treningowym. Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie: wywołania zainteresowania grą jako dyscypliną sportu.

Opis przedmiotu

Baseball i softball  jako środek realizacji celów wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej. Zabawy i gry ruchowe oswajające ze sprzętem do gry w baseball, softball oraz nauczające przepisów i zasad gry. Gry i zabawy w doskonaleniu podstawowych czynności ruchowych. Charakterystyka głównych czynności ruchowych oraz nauka głównych czynności ruchowych w baseballu, softballu. Doskonalenie głównych czynności ruchowych w baseballu, softballu. Nauczanie i doskonalenie działań ofensywnych. Nauczanie i doskonalenie działań defensywnych. Formy gry uproszczonej. Gra właściwa. Zasady organizacji zawodów baseballowych, softballowych.