środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalistyczne warsztaty trenerskie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Przygotowania Motorycznego.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Motoryczności Człowieka

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. J. Chmura, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Michalik, adiunkt,
prof. dr hab. D. Mroczek, adiunkt,
dr D. Pawlik, asystent

Cel przedmiotu

  1. Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do identyfikacji, diagnozowania  i kształtowania zdolności motorycznych u zawodników w grach sportowych na przykładzie gier zespołowych i sportów indywidualnych.
  2. Znajomość prawidłowości związanych z kształtowaniem zdolności motorycznych na każdym etapie rozwoju sportowego zawodnika specjalizującego się w zespołowej grze sportowej.
  3. Umiejętność diagnozowania oraz dobierania właściwych metod, form i środków do kształtowania możliwości motorycznych u zawodników gier zespołowych

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany w formie zajęć praktycznych, przy aktywnym udziale studentów - trenerów - specjalistów w swojej dyscyplinie sportowej, którzy wykorzystają posiadaną wiedzę i umiejętności w celu  kształtowania zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych oraz metodyki wykonania specyficznych testów oceniających zdolności kondycyjne i koordynacyjne w wybranych grach zespołowych oraz sportach indywidualnych wraz z interpretacją uzyskanych wyników.