czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Trener personalny

Nazwa przedmiotu

Praktyka zawodowa

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_19_V_34 - Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością,
SPORT_19_II_sd14-09 - Aktywność fizyczna w ontogenezie,
KTIR_13_II_S_05 - Aktywność rekreacyjna,
PTZ_12_I_S_01 - Anatomia,
KWF_13_II_S_10 - Anatomia na żywym człowieku,
KWF_12_I_S_09 - Antropologia,
KWF_13_II_S_20 - Biomechaniczne podstawy - ćwiczeń siłowych,
KWF_12_I_S_17 - Biomechanika,
SPORT_14_II_S_sd014 - Biomechanika treningu siły mięśniowej,
SPORT_19_II_sd14-05 - Fizjologia aktywności fizycznej,
MSPORT_13_I_S_08 - Komunikacja społeczna,
PSPORT_14_II_001 - Marketing w sporcie

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr J. Domański, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr J. Domański, asystent

Cel przedmiotu

1.Nabycie podstawowych umiejętności praktycznych z zakresu planowania i realizacji treningów indywidualnych z klientem, kontroli efektów, oceny sprawności klienta, projektowania programów treningowych. 

2.Zapoznanie się z działalnością instytucji sportowych i rekreacyjnych w zakresie usług, tworzenie oferty usługowej, budowania wizerunku własnego oraz organizacji. 

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest na komercyjnym lub niekomercyjnym rynku sportu i rekreacji wg. poniższych zasad :

1.Student jest zobowiązany do realizacji podstawowych celów praktyki zawodowej samodzielnie.

2.Student jest zobowiązany do realizacji praktyki zawodowej w wybranej przez siebie instytucji (kluby fitness, ośrodki sportu i rekreacji, indywidualna praktyka trenera personalnego, inne podmioty spełniające warunki zaliczenia przedmiotu- do uzgodnienia z prowadzącym.) , 

3. Student odbywa praktykę w czasie wolnym od zajęć dydaktycznym objętym planem studiów.

4.Student zobowiązany jest samodzielnego kontaktu ze wskazaną instytucją, w której zrealizuje praktyki na podstawie porozumienia stron oraz umowy. (formularz umowy i porozumienia stron, do pobrania w Pracowni Praktyk i Obozów)

5.Wszelkich informacji dotyczących organizacji i realizacji praktyk zawodowych udziela Dział Praktyk i Obozów ( informacje dodatkowe www.awf.wroc.pl). 

W ramach przedmiotu Praktyka Zawodowa :

-student zapoznaje się ze specyfiką pracy trenera personalnego, komunikacją z klientem, analizą jego potrzeb oraz poznaje narzędzia i metody pomiaru stanu zdrowia, składu ciała, sprawności itp. w treningu personalnym. Nabywa umiejętności projektowania części wstępnej w treningu personalnym. 

-student zapoznaje się ze specyfiką prowadzenia treningu personalnego, projektowania programów treningowych w oparciu o analizę uwarunkowań zdrowotnych i sprawnościowych klienta. Nabywa umiejętności  sprawnej komunikacją z klientem. Dobiera właściwie metody i środki treningowe.