czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Menedżer Sportu

Nazwa przedmiotu

Trening menedżerski

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Leśniewska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Leśniewska, adiunkt

Cel przedmiotu

1) Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu efektywnych zachowań menedżerskich w organizacji sportowej.

2) Wskazanie na niematerialne zasoby organizacji jako determinanty sukcesu organizacji, a w szczególności kulturę organizacyjną, style kierowania oraz przywództwo, a także elementy komunikacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem sprawności społecznej.

3) Określenie kluczowych kompetencji menedżerskich oraz ich rozwijanie poprzez trening i ćwiczenia grupowe oraz indywidualne.

Opis przedmiotu

Trening menedżerski jest przedmiotem, które w części teoretycznej prezentuje sylwetkę menedżera z uwzględnieniem ważnych dla jego roli cech, umiejętności oraz kompetencji, a także uwarunkowania społeczno-organizacyjne, które towarzyszą pracy menedżera. Część praktyczna ma charakter treningowy, podczas której studenci wykonują ćwiczenia, gry, prowadzą symulacje, dzięki którym mogą diagnozować swoje silne i słabe strony oraz rozwijać kluczowe dla roli menedżera kompetencje.