piątek, 23 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

Trener personalny

Nazwa przedmiotu

Projektowanie procesu treningowego

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kałwa, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Kałwa, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Zwrócenie uwagi studenta na strukturę celów treningowych, które muszą być odniesione do poszczególnych cykli średnich. Określenie różnic i podobieństw struktury czasowej treningu sportowego do innych dziedzin kultury fizycznej.  
  2. Nauka planowania i przeprowadzenia jednostki treningowej do wybranego tematu skierowanego na poprawę określonych parametrów motorycznych lub zdrowia.
  3. Nauka wyznaczania i realizowania celów w cyklach średnich i długich. Umiejętność aplikacji metodyki ćwiczeń pochodzących z innych dziedzin KF do praktyki  treningu personalnego.Opis przedmiotu

Przedmiot przygotowuje studenta do realizowania zaplanowanej, systematycznej i cyklicznej aktywności fizycznej.  Uwzględnia możliwości aplikacji metodyki ćwiczeń z różnych dziedzin KF do praktyki treningu skupiającego się na wybranym celu sprawnościowym, sportowym lub zdrowotnym. Dobrana tematyka uwzględnia priorytety i uniwersalność projektowania oraz stosowania kompleksowych rozwiązań organizacyjnych. Zadaniem studenta jest przygotowanie pracy semestralnej, która jest projektem treningu dla wybranego uczestnika KF wraz z konkretnymi rozwiązaniami organizacyjnymi i aktami prawnymi, stanowiącymi podstawę prawną działań trenera.