czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Wprowadzenie do neurokognitywistyki

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biostruktury

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. G. Żurek, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. G. Żurek, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami kognitywistyki ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektu neurobiologicznego. Przekazanie wiedzy na temat pracy mózgu oraz możliwości intencjonalnego oddziaływania na niego czynnikami fizycznymi w celu utrzymania sprawności działania pamięci

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest przez jeden semestr dla studentów kierunku wychowanie fizyczne w formie ćwiczeń i wykładów. Obejmuje on zagadnienia dotyczące wprowadzenia do kognitywistyki ze szczególnym uwzględnieniem jej aspekty neurologicznego. Uczestnicząc w przedmiocie i uzyskując z niego zaliczenie student pozna elementy nowoczesnej wiedzy dotyczącej neuropoznania jak też istotnych czynników które pozwalają zachowywać zdrowie poznawcze .