środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kontrola procesu treningowego

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Cych, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Cych, adiunkt,
dr R. Gumienna, asystent,
dr M. Kałwa, adiunkt,
dr W. Machowska-Krupa, asystent

Cel przedmiotu

1. Umiejętność zastosowania wybranych metod, form i środków kontroli i samokontroli w procesie treningowym

2. Zrozumienie znaczenia kontroli i samokontroli jako kluczowego elementu procesu kierowania treningiem sportowym

3. Umiejętność stosowania korekt w treningu w kontekście uzyskanych efektów i poziomu dokonywanej kontroli i samokontroli

Opis przedmiotu

Przedmiot poświęcony problematyce kontroli procesu treningowego. Jest to kluczowe zagadnienie i ogniwo procesu kierowania treningiem sportowym mające bezpośredni wpływ na efektywność kierowania tym treningiem, a także na efektywność całego systemu szkolenia sportowego. Zajęcia realizowane będą w formie ćwiczeń poprzedzone informacją dotyczącą tematyki ćwiczeń. Poszczególne bloki tematyczne zostały wyodrębnione w taki sposób, aby już na wstępie wskazać studentom na istotne różnice pomiędzy różnymi poziomami oraz rodzajami kontroli (bieżącej, operacyjnej oraz etapowej). Ponadto na zajęciach studenci nauczą się wykorzystywania różnych znanych im testów oraz prób, narzędzi i metod we właściwy sposób oraz wyciągania adekwatnych do uzyskiwanych wyników - wniosków, a także podejmowania stosownych do wyników kontroli - korekt.