czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Trener personalny

Nazwa przedmiotu

Nowoczesne formy aktywności fizycznej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kałwa, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Kałwa, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi studenta na nowe formy aktywności fizycznej, często mocno promowane w mediach i na portalach społecznościowych lub kreowane przez celebrytów, a będące rozwinięciem różnych znanych odmian fitnessu.  Istotą pracy indywidualnej i grupowej  jest recenzja tych ćwiczeń, wyrażenie swojej opinii na temat zgodności metodycznej oraz celowości eksponowanych ćwiczeń. Studenci sami poszukują ćwiczenia do realizacji, opracowują jednostkę treningową dla potrzeb przeprowadzenia zajęć oraz demonstrują ćwiczenia. 

Opis przedmiotu

W dobie powszechnego dostępu do internetu i popularyzacji aktywności fizycznej pojawiają się na forach społecznościowych różne propozycje ćwiczeń prezentowane przez celebrytów lub youtuberów, którzy dedykują te ćwiczenia (lub cykle) różnym grupom docelowym. Zadaniem studentów jest wyszukanie ćwiczeń do realizacji i poddanie ich recenzji przez całą grupę. Studenci na podstawie swojej wiedzy i umiejętności oceniają zgodność ćwiczeń w przedstawianym celem, określają wskazania do tych ćwiczeń i zgodność z założeniami metodycznymi ćwiczeń kondycyjno-usprawniaących. Poddają dyskusji proponowaną metodykę, towrzą raport z przedbiegu zajęć i pinii nt efektów bieżących, przedłużonych i oczekiwanych oraz wysyłają swoją opinię do autora.