czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Trening szybkości

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. D. Mroczek, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. J. Chmura, prof. zw.,
dr K. Chromik, adiunkt,
prof. dr hab. D. Mroczek, adiunkt,
dr D. Pawlik, asystent

Cel przedmiotu

  1. Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod kształtowania i kontrolowania zdolności szybkościowych w grach zespołowych i sportach indywidualnych.
  2. Przedstawienie metod, środków i form treningowych stosowanych w celu kształtowania zdolności szybkościowych oraz metodyki wykonania specyficznych testów oceniających zdolności szybkościowych w wybranych grach zespołowych oraz sportach indywidualnych wraz z interpretacją uzyskanych wyników.
  3. Wyposażenie w umiejętność oceny, analizy i kształtowania szybkościowych i jej składowych podczas treningu oraz kompetencje dotyczące wyboru metod, środków i form treningowych w kształtowaniu zdolności szybkościowych w wybranych grach zespołowych oraz sportach indywidualnych.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany w formie wykładów oraz zajęć praktycznych, przy aktywnym udziale studentów - trenerów - specjalistów w swojej dyscyplinie sportowej, którzy wykorzystają posiadaną wiedzę i umiejętności w celu  kształtowania zdolności szybkościowych oraz metodyki wykonania specyficznych testów oceniających zdolności szybkościowe w wybranych grach zespołowych oraz sportach indywidualnych wraz z interpretacją uzyskanych wyników.