czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kompetencje społeczne w pracy Trenera Personalnego

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Leśniewska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Leśniewska, adiunkt

Cel przedmiotu

Przedmiot wyposaża studenta w teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania kompetencjami społecznymi w pracy trenera personalnego. 

Opis przedmiotu

Zajęcia mają charakter teoretyczno-warsztatowy i są zorientowane na rozwijanie kompetencji interpersonalnych w usługach, ze szczególnych uwzględnieniem kontaktu z klientem. Studenci nabywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie rozpoznawania, rozumienia, wyjaśniania i przewidywania zjawisk oraz procesów społecznych.