środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Technologie w treningu personalnym

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Głowicki, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Głowicki, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania mediów społecznościowych w promocji pracy trenera personalnego.

2. Poznanie narzędzi informatycznych stosowanych przy współpracy trenera personalnego z klientem.

3. Poznanie narzędzi informatycznych w procesie zarządzania usługą - trening personalny.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu studenci poznają współczesną teorię i narzędzia informatyczne stosowane w procesie obsługi i promocji usług treningu personalnego. Na podstawie analiz przypadków i metod beachmarkingowych zrealizują projekt dotyczący opracownaia własnej strategii promocji w mediach społecznościowych. Dodatkowo dokonają przeglądu rozwiązań biurowych i narzędzi cloud podnoszących efektywność pracy trenera personalnego.