środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Aktywność fizyczna w ontogenezie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. J. Pietraszewska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Andrzejewska, adiunkt,
dr hab. J. Pietraszewska, prof. AWF Wrocław,
prof. dr hab. A. Stachoń, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest

1) Poszerzenie  wiedzy dotyczącej zróżnicowania osobniczego przebiegu i uwarunkowań rozwoju fizycznego.

2) Poznanie możliwości wysiłkowych w poszczególnych okresach ontogenezy z uwzględnieniem predyspozycji somatycznych i wieku rozwojowego.

3) Poznanie przez studentów zmian składu tkankowego, budowy somatycznej i postawy ciała pod wpływem różnych form aktywności fizycznej.

4)  Nauczenie studentów właściwego doboru form aktywności fizycznej i dyscyplin sportu do wieku rozwojowego oraz okresu ontogenezy.

4) Nabycie przez studentów wiedzy na temat biorytmów u człowieka.

Opis przedmiotu

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń. Podczas zajęć z Aktywności fizycznej w ontogenezie studenci mają możliwość dokładnego poznania wpływu endogennych i egzogennych czynników, w tym aktywności fizycznej, na przebieg rozwoju w poszczególnych fazach ontogenezy. Dowiedzą się także jakie formy aktywności są odpowiednie dla każdego z okresów ontogenezy oraz w jaki sposób wykorzystać wiedzę dotyczącą rozwoju dzieci oraz starzenia we wspomaganiu doboru ćwiczeń. Przedstawione zostaną studentom dokładne charakterystyki rozwoju w poszczególnych okresach życia oraz wpływ starzenia się organizmu na zdolności wysiłkowe. Omawiany będzie także wpływ zróżnicowanych form aktywności fizycznej na przebieg zmian ontogenetycznych od urodzenia  aż do późnej starości. Studenci uczestniczący w zajęciach nabędą umiejętności oceny i interpretowania wyników dotyczących zmian składu tkankowego i budowy ciała pod wpływem wybranych form aktywności fizycznej. Studenci mają szansę nauczyć się samodzielnie pozyskiwać dane charakteryzujące wybrane elementy budowy ciała człowieka oraz jego sprawności w różnych okresach życia człowieka i oceniać ewentualne nieprawidłowości.