środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie w usługach sportowych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Stosik, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Stosik, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

1. Pozyskanie wiedzy w zakresie podstawowych pojęć w zakresie zarządzania usługami. 

2. Charakterystyka i klasyfikacja usług.

3. Nabycie umiejętności w zakresie kreowania nowoczesnych usług w sektorze fitness. 

4. Pozyskanie umiejętności niezbędnych do kreowania procesu zarządzania w firmach usługowych - obszar komercyjnej działalności trenerów personalnych. 

Opis przedmiotu

Przedmiot ma na celu wyposażenie studenta w podstawową wiedzę z zakresu zarządzania usługami. Wiedza ta obejmuje takie zagadnienia jak: miejsce i rola usług w kulturze fizycznej, specyfika zarządzania w działalności usługowej dynamicznie rozwijającej się branży fitness, wizerunek trenera personalnego, budowanie marki osobistej, zarządzanie usługami, uwzględniając innowacje w branży i specyfikę fitness