czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

trener personalny

Nazwa przedmiotu

Trening siły i mocy mięśniowej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. T. Stefaniak, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr J. Domański, asystent,
dr hab. T. Stefaniak, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Opanowanie przez studentów środków, form i metod kształtowania siły i mocy mięśniowej u osób podejmujących trening oporowy z uwzględnieniem dymorfizmu płciowego oraz  zróżnicowanego wieku uczestników zajęć w sporcie wyczynowym i masowym.

Opis przedmiotu

Zajęcia prowadzone są w sali ćwiczeń siłowych i mają charakter praktyczny. Od uczestników wymagany jest odpowiedni strój sportowy oraz posiadanie ręcznika kąpielowego. W ramach zajęć studenci wykonują wskazane przez prowadzącego, wybrane ćwiczenia siłowe na poszczególne grupy mięśniowe.  Uczestnicy zajęć nabywają umiejętności i wiedzę na temat treningu siły mięśniowej i mocy na różnych etapach ontogenezy człowieka z uwzględnieniem aspektów morfologicznych, sprawnościowych i zdrowotnych.