czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjologia aktywności fizycznej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PKOS_12_I_S_14 - Fizjologia,
PSPORT_13_I_S_21 - Fizjologia wysiłku

Jednostka prowadząca

Zakład Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Jastrzębska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Jastrzębska, adiunkt,
dr B. Ochmann, adiunkt

Cel przedmiotu

Rodzaje adaptacji organizmu do wysiłku w wyniku różnych form aktywności fizycznej.

Monitoring i ocena reakcji organizmu podczas rożnych form aktywności fizycznej

Kontrola  bieżących i przedłużonych form adaptacji do wysiłku w wyniku różnych form aktywności.

Opis przedmiotu

W takcie zajęć omawiane są fizjologiczne zmiany czynności organizmu w wyniku różnych form aktywności.  Analizowane są laboratoryjne i terenowe metody służące ocenie głębokości zmian fizjologicznych i wydolnościowych pojawiających w efekcie systematycznej aktywności fizycznej, w zależności od jej charakteru i intensywności, oraz wieku. Wskazuje się korzyści wynikające z prowadzenia aktywnego trybu życia w kontekście przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym i opóźniania procesu starzenia się organizmu. Przedmiot daje możliwość nabycia umiejętności w doborze metod oceny wydolności fizycznej oraz parametrów fizjologicznych i biochemicznych w celu oceny zmian adaptacyjnych do różnego typu wysiłków.  Studenci nabywają też umiejętność podstawowej interpretacji wyników fizjologicznych co umożliwi im ocenę zarówno zmian adaptacji bieżącej jak i sumarycznej.  Nabędą umiejętność doboru obciążeń treningowych w zależności od wieku i poziomu wydolności fizycznej. Przygotowuje się studentów do  roli propagatora zdrowego, aktywnego stylu życia.