czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Trening ogólnorozwojowy

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Machowska-Krupa, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Machowska-Krupa, asystent

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje potrzebne do prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym dla osób w różnym wieku.

1. Zapoznanie studenta z podstawowymi informacjami na temat bezpieczeństwa i organizacji zajęć ogólnorozwojowych.

2. Zapoznanie studenta z metodami, środkami i formami stosowanymi w zajęciach ogólnorozwojowych.

3. Zapoznanie studenta z praktycznymi umiejętnościami w zakresie prowadzania treningów ogólnorozwojowych.

Opis przedmiotu

Przedmiot „Trening ogólnorozwojowy” jest przedmiotem praktycznym i ogólnoakademickim. Studenci uczą się wykorzystywania treningu ogólnorozwojowego podczas zajęć z różnymi grupami wiekowymi. Ponadto potrafią wykorzystać trening ogólnorozwojowy w doskonaleniu własnych umiejętności ruchowych oraz kształtowaniu zdolności motorycznych.