piątek, 23 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy kinezjologii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr S. Klich, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. A. Kawczyński, prof. zw.,
dr S. Klich, adiunkt

Cel przedmiotu

Najważniejsze cele przedmiotu to:

1. Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami kinezjologicznymi oraz mechanizmami sterowania ruchem.
2. Poznanie najnowszych koncepcji z zakresu kinezjologii i neurofizjologii.
3. Opanowanie umiejętności analizowania publikacji naukowych z zakresu kinezjologii oraz mechanizmów sterowania ruchem człowieka.

Opis przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami kinezjologicznymi oraz mechanizmami sterowania ruchem człowieka.

Przedmiot zawiera treści teoretyczne i praktyczne, które polegają na interpretacji badań naukowych oraz jego zastosowania w aktywności fizycznej oraz sporcie.

Studenci zapoznają się z nowoczesnymi urządzeniami stosowanymi w monitorowaniu  zmęczenia obwodowego mięśni szkieletowych, jako narzędzie kontroli efektów prowadzonego treningu.