czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Dydaktyka sportu

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów podstawowych i kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Cych, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Cych, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu dydaktyki sportu.
  2. Przekazanie systemu wartości, jaki towarzyszy wychowaniu do sportu i wychowaniu poprzez sport.
  3. Zwiększenie świadomego udziału studentów w procesie dydaktycznym oraz uświadomienie studentom czynników mających wpływ na proces i wynik nauczania.
Po odbyciu przedmiotu student posiądzie umiejętność rozwiązywania złożonych problemów dydaktycznych związanych z wychowaniem do sportu i wychowaniem poprzez sport. 

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany przez jeden semestr w formie wykładów i ćwiczeń. Na wykładach przekazywana jest wiedza dot. poszczególnych zagadnień związanych z aksjologią, metodyką prowadzenia zajęć sportowych, indywidualizacją i intelektualizacją procesu dydaktycznego w sporcie oraz organizacją struktur zajmujących się sportem wyczynowym i masowym w Polsce. Wykłady mają często formę konwersatoryjnych i problemowych, aby aktywizować studentów w możliwie największym zakresie. Na ćwiczeniach studenci  wypełniają arkusze, których celem jest symulacja rzeczywistych warunków i sprowokowanie studentów do zachowań i myślenia w podobny sposób do tego, jaki miałby miejsce w realnych warunkach. Ponadto studenci biorą udział w dyskusjach panelowych (często z udziałem zaproszonych gości), przygotowują prezentacje, biorą udział w inscenizacjach (np. odgrywanie ról) oraz inne metody aktywizujące (m.in. przypadków, m. sytuacyjna).