środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyczne aspekty medycyny sportowej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów podstawowych i kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biologicznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. n. med. M. Mędraś, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. n. med. M. Mędraś, prof. zw.

Cel przedmiotu

C1- Przybliżenie fizjologicznych i patologicznych zmian zachodzących w organizmie pod wpływem obciążeń wysiłkowych.
C2- Znajomość problematyki medycyny sportowej i zasad współpracy z lekarzem sportowym.

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie referatów, prezentacji multimedialnych, prezentacji krótkich przypadków klinicznych i dyskusji. Tematyka przedmiotu dotyczy praktycznych i poznawczych zagadnień związanych z medycyną sportową. Ma na celu przybliżenie istotnych kwestii wiążących stan zdrowia, występowanie najczęstszych dolegliwości i schorzeń z rekreacyjnym i wyczynowym uprawianiem sportu.