środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Filozofia z elementami etyki

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów podstawowych i kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Podstaw Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. K. Pezdek, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt,
dr hab. T. Michaluk, profesor Uczelni,
dr hab. K. Pezdek, profesor Uczelni,
dr K. Salamon-Krakowska, adiunkt

Cel przedmiotu


Wykłady mają na celu:

  1. zapoznanie słuchaczy z wybranymi koncepcjami, zagadnieniami i rozstrzygnięciami filozoficznymi oraz etycznymi leżącymi u podstaw kultury zachodniej, 
  2. zapoznanie słuchaczy z koncepcjami człowieka i społeczeństwa 
  3. zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami epistemologicznymi leżącymi u podstaw nauk humanistycznych. 
Opis przedmiotu


Na wykładach zostaną przedstawione wybrane koncepcje filozoficzne oraz etyczne znaczące dla kultury zachodniej. Szczególnie ważne i interesujące zagadnienia będą na bieżąco wyjaśniane oraz poddawane dyskusji. Konsekwencje owych rozważań studenci za każdym razem będą starali się odnieść do sytuacji jednostki oraz społeczeństwa, także w kontekście zjawisk sportowych. Swoją wiedzę oraz umiejętności studenci przedstawią także w formie pisemnej, przygotowując kilkustronicowy esej bądź recenzję tekstu filozoficznego lub etycznego.