czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - dyscyplina Karate

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska dla wszystkich specjalności z wyłączeniem "Menadżer Organizacji Sportowej"

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. P. Piepiora, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. P. Piepiora, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C1 - Przygotowanie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej do samodzielnego prowadzenia zajęć z osobami w różnym wieku.

C2 -Przygotowanie kadry instruktorskiej dla potrzeb sportu szkolnego i klubów sportowych.

C3 -Wykształcenie rozumnego  instruktora przygotowanego do spełniania wszystkich praktycznych i informacyjnych potrzeb zawodnika w odniesieniu do jego wszechstronnego rozwoju, możliwości motorycznych i dyspozycyjności swoim ciałem

Opis przedmiotu

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń, na których student w sposób praktyczny nabywa umiejętności wykorzystywania filozofii Budo i środków oddziaływania na zachowanie się człowieka  w całym procesie ontogenezy. Celem dydaktycznym przedmiotu jest wykształcenie rozumnego  instruktora przygotowanego do spełniania wszystkich praktycznych i informacyjnych potrzeb zawodnika w odniesieniu do jego wszechstronnego rozwoju, możliwości motorycznych i dyspozycyjności swoim ciałem. Na zajęciach studenci otrzymują specjalistyczną wiedzę dotyczącą przygotowywania i projektowania makrocykli, mezocykli, jednostek treningowych dla różnych grup wiekowych. Studenci wyposażani są także w wiedzę na temat organizacji i prowadzenie zgrupowań sportowych, zawodów sportowych. Systematyzowana jest wiedza z zakresu 9-1 KYU.