czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Skoki na trampolinie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Odnowa Biologiczna w Sporcie - przedmiot praktyczny do wyboru 1 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Serafin, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Serafin, wykładowca,
dr H. Sienkiewicz, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie z historią i charakterystyką dyscypliny.

Nauka podstawowych elementów i zasad bezpieczeństwa w skokach na trampolinie.

Wspomaganie przygotowania motorycznego w sporcie.

Opis przedmiotu

Skoki na trampolinie są pod-dyscypliną  gimnastyki uprawianą z użyciem trampoliny (batutu). Charakterystyczne cechy skoków na trampolinie przeniknęły do innych dyscyplin sportu, jak skoki do wody, narciarstwo akrobatyczne, snowboard, akrobatyka rowerowa, motocyklowa, lotnicza,  skoki spadochronowe, gry zespołowe, lekka atletyka, sporty walki, i inne, jak modny dziś miejski parkur oraz rekreacyjne formy skoków na trampolinie. Z tego względu skoki na trampolinie mają uniwersalne znaczenie w sporcie, rekreacji i innych formach doskonalenia sprawności psychomotorycznej.