piątek, 23 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kontrola zmian adaptacyjnych w treningu sportowym

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Trener Przygotowania Motorycznego - przedmiot teoretyczny do wyboru 3 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Jastrzębska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Jastrzębska, adiunkt,
dr B. Ochmann, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Ocena zmian adaptacyjnych bieżących i kumulatywnych na podstawie wybranych parametrów fizjologicznych i biochemicznych.

C2 - Dobór parametrów do oceny zmian adaptacyjnych w zależności od dyscypliny sportowej i wykonanego wysiłku.

Opis przedmiotu

Przedmiot daje możliwość nabycia umiejętności w doborze; metod oceny wydolności fizycznej w zależności od dyscypliny sportowej oraz poziomu sportowego; parametrów fizjologicznych i biochemicznych służących ocenie zmian adaptacyjnych do różnego typu wysiłków. Studenci nabędą również umiejętność podstawowej interpretacji wyników fizjologicznych i biochemicznych dzięki czemu będą umieli ocenić zarówno zmiany bieżące jak i sumaryczne zachodzące w organizmie człowieka pod wpływem wysiłku fizycznego. Zajęcia odbywają się w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych, podczas których studenci zapoznają się z funkcjonowaniem pracowni badań wysiłkowych, będą brali czynny udział w przygotowaniu zawodnika do testu, będą wykonywać proste pomiary parametrów fizjologicznych, zbierać dane w czasie testu. Po każdych zajęciach studenci będą musieli przygotować raport z badań. Analiza wyników zostanie przeprowadzona w formie dyskusji.