wtorek, 27 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Racketlon

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Żywienie i Suplementacja w Sporcie - przedmiot do wyboru praktyczny 2 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. Z. Bańkosz, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. Z. Bańkosz, prof. AWF Wrocław,
mgr M. Janiaczyk, asystent,
dr M. Lewandowski, adiunkt,
dr M. Nowak, adiunkt

Cel przedmiotu

C1.Umożliwienie zdobycia wiedzy dotyczącej Racketlona jako dyscypliny sportowej

C2.Umożliwienie zdobycia podstawowych umiejętności wykorzystania sprzętu do tenisa stołowego, tenisa, badmintona oraz squasha w
prowadzeniu i organizowaniu zajęć w czasie wolnym, szkole, na koloniach i obozach sportowych

Opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu
wykorzystania czterech dyscyplin (tenis, tenis stołowy, badminton oraz squash) w tzw. czasie wolnym. Kolejnym celem jest przedstawienie dyscypliny jako sportu dla wszystkich, która może być uprawiana bez względu na poziom sportowy, wiek, poziom
sprawności etc.. W ramach realizowanego przedmiotu studenci poznają technikę głównych uderzeń i przemieszczania się w polu gry we wszystkich w/w dyscyplinach , poznają podstawowe przepisy gry w Racketlona i niektóre formy
współzawodnictwa. Przedmiot realizowany jest w formie zajęć praktycznych, w ramach których studenci
ćwiczą i jednocześnie poznają metodykę nauczania podstawowych uderzeń oraz nabywają umiejętności samodzielnego prowadzenia części zajęć