czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Dysfunkcje narządu ruchu i jednostki chorobowe w sporcie paraolimpijskim, deflimpijskim i olimpiad specjalnych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. B. Bolach, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. B. Bolach, prof. AWF Wrocław,
dr W. Seidel, adiunkt

Cel przedmiotu

C1- Zaznajomienie studentów z jednostkami chorobowymi i dysfunkcjami narządu ruchu w sporcie: paraolimpijskim, deflimpijskich i olimpiadach specjalnych. 

Opis przedmiotu

Przedmiot dotyczy pozyskania wiedzy dotyczącej udziału zawodników z dysfunkcjami narządu ruchu i jednostkami chorobowymi w sporcie: paraolimpijskim, deflimpijskim i olimpiadach specjalnych.