czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Współczesne formy fitness

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Odnowa Biologiczna w Sporcie - przedmiot praktyczny do wyboru 2 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Z. Niekurzak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr Z. Niekurzak, adiunkt

Cel przedmiotu

C1- umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu ćwiczeń wytrzymałościowych i siłowych przy muzyce wykorzystywanych jako trening uzupełniający w różnych dyscyplinach sportu

C2 - praktyczne przygotowanie do przeprowadzenia ćwiczeń wzmacniających i rozciągających różne grupy mięśniowe

C3 - umożliwienie nabywania umiejętności ruchowych w zakresie kroków bazowych w step aerobiku i ćwiczeń wzmacniających, wytrzymałościowych i rozciągających przy muzyce

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student pozna:

  • kroki bazowe w step aerobiku, skokach na małych trampolinach
  • pozycje wyjściowe do ćwiczeń wzmacniających różne grupy mięśni
  • ćwiczenia rozciągające 
  • wytrzymałościowo-siłowy obwód stacyjny
w ramach przedmiotu zdobędzie umiejętności:
  • przygotowania ćwiczeń wzmacniających i rozciągających  różne grupy mięśni
  • wykorzystywania różnych form fitness w treningu uzupełniającym innych dyscyplin sportu