czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Pozyskiwanie klienta dla klubu sportowego

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Menedżer Organizacji Sportowej - przedmiot teoretyczny do wyboru 1 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr I. Perechuda, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr I. Perechuda, asystent

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie marketing i obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego w sporcie.

Opis przedmiotu

Przedmiot poprzez wykłady oraz warsztaty i pracę zespołową rozwija umiejętności budowania relacji i usprawniania interakcji prowadzących do skutecznych działań zespołowych, umiejętności doboru metod współpracy z klientami w celu osiągania lepszych wyników w pracy, umiejętności efektywnej komunikacji.