czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Trener Przygotowania Motorycznego

Nazwa przedmiotu

Trening rozwoju osobistego

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Trener Przygotowania Motorycznego - przedmiot teoretyczny do wyboru 1 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Leśniewska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Leśniewska, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w samowiedzę dotyczącą ich kompetencji osobistych i psychospołecznych oraz umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w celu samodoskonalenia i samorozwoju. A także wzrost świadomości znaczenia rozwoju osobistego w życiu człowieka.

Opis przedmiotu

Przedmiot składa się z cyklu treningów stymulujących własny rozwój. Podczas zajęć studenci mają możliwość dokonać analizy indywidualnych potencjałów rozwojowych. Zajęcia mają na celu rozwijanie samoświadomości studentów w zakresie ich funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, a także wybranych aspektów ich osobowości, wzmacniając ich zdolności intrapersonalne, jak i interpersonalne oraz pozwalając rozpoznać własne wzorce funkcjonowania w interakcjach indywidualnych i grupowych.