czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Projektowanie imprez sportowych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Trener Przygotowania Motorycznego - przedmiot teoretyczny do wyboru 1 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr R. Mauer-Różańska, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr R. Mauer-Różańska, asystent

Cel przedmiotu

Przekazanie niezbędnej wiedzy na temat projektowania imprez sportowych.

Opanowanie umiejętności: tworzenia projektu, wyboru lidera projektu, delegowania poszczególnych zadań członkom zespołu projektowego.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów. Wyjaśnia studentom zasady tworzenia projektów przez zespól projektowy. Przedstawia zakres poszczególnych czynności realizowanych w ramach projektu. Na wykłady będą zapraszani organizatorzy dużych imprez sportowych.