środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Terenowe i laboratoryjne metody oceny wydolności fizycznej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Trener Przygotowania Motorycznego - przedmiot teoretyczny do wyboru 2 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

WF_17_I_017 - Fizjologia,
PSPORT_13_I_S_21 - Fizjologia wysiłku

Jednostka prowadząca

Zakład Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Jastrzębska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Jastrzębska, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - umiejętność organizacji grupy, doboru i przeprowadzania testów wysiłków

C2 - interpretacja wyników badań wysiłkowych oraz poznanie i sprawne posługiwanie się wybranymi analizatorami fizjologicznymi

Opis przedmiotu

Przedmiot daje możliwość nabycia umiejętności samodzielnego doboru testów oceniających wydolność fizyczną i krytycznej ich oceny, oraz wykorzystania warunków środowiska zewnętrznego do oceny wydolności fizycznej.

Nabycie umiejętności przeprowadzania testów wysiłkowych w większych grupach i interpretacji ich wyników.