czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Studium rodziny

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Trener Przygotowania Motorycznego - przedmiot teoretyczny do wyboru 2 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Kosmetologii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr L. Górska-Kłęk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Górska-Kłęk, adiunkt

Cel przedmiotu

 Rozumienie biologicznych uwarunkowań rozwoju człowieka

Rozumienie pedagogiczno-psychologicznych i socjologiczno-społecznych uwarunkowań rozwoju i funkcjonowania człowieka w małżeństwie  oraz  rodzinie

Kształtowanie właściwych postaw prorodzinnych

Rozumienie wpływu zagrożeń , profilaktyka.

Opis przedmiotu


Przekazywane treści na zajęciach będą dotyczyły podstawowych aspektów funkcjonowania rodziny. Omawiane zagadnienia ukażą również zmiany zachodzące we współczesnej rodzinie.