czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Diagnostyka laboratoryjna w ocenie żywienia i wydolności sportowców

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Trener Przygotowania Motorycznego - przedmiot teoretyczny do wyboru 1 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Bakońska-Pacoń, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr E. Bakońska-Pacoń, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i aparaturą stosowanymi w diagnostyce laboratoryjnej w ocenie stanu odżywienia osób aktywnych i nieaktywnych fizycznie. Studenci poznają także rodzaje materiału biologicznego wykorzystywanego w diagnostyce.

Znajomość i interpretacja wyników badań laboratoryjnych i umiejętność oceny zaburzeń metabolicznych oraz stanów niedoborowych i nadmiarowych zależnych od żywienia na podstawie wartości wybranych parametrów biochemicznych.

Umiejętność korzystania z wyników badań laboratoryjnych w ocenie stanu zdrowia, zaburzeń odżywiania i profilaktyki w różnych typach wysiłku fizycznego. Metody oceny wydolności fizycznej.

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów z elementami praktycznymi (interpretacja wyników badań laboratoryjnych).

Przybliża studentom tematykę prawidłowego odżywiania osób wykonujących różne formy aktywności fizycznej (rekreacyjna, zdrowotna, sportowa) oraz skutki niedoborów i nadmiaru składników energetycznych, budulcowych i regulatorowych dla funkcjonowania organizmu.Umożliwia poznanie zakresu podstawowych i rozszerzonych badań laboratoryjnych wykonywanych w różnym materiale biologicznym..