środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy diagnostyki biochemicznej zmęczenia i przetrenowania

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Specjalność Trener Przygotowania Motorycznego - przedmiot teoretyczny do wyboru 1 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_12_I_S_08 - Biochemia

Jednostka prowadząca

Zakład Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Bakońska-Pacoń, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr E. Bakońska-Pacoń, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem jest zapoznanie studentów z różnymi metodami oceny stanu  zmęczenia i przetrenowania występujących w następstwie  różnych wysiłków  fizycznych.  Monitorowanie przebiegu zmian adaptacyjnych i zmęczeniowych w treningu w poszczególnych okresach treningowych. Zastosowanie badania wybranych parametrów w różnych materiałach biologicznych w kontroli biochemicznej i fizjologicznej zmian zmęczeniowych oraz ocenie ryzyka wystąpienia przetrenowania.

Opis przedmiotu

Wysiłek fizyczny wywołuje zmiany homeostazy ustrojowej, ma także wpływ na rozwój procesu zmęczenia, który zależy od  rodzaju wysiłku fizycznego, wielkości obciążenia, intensywności i czasu jego trwania. 

Znajomość objawów i oceny zaburzeń wywołanych zmęczeniem i przemęczeniem oraz umiejętność właściwego doboru obciążeń treningowych w aspekcie oceny zaburzeń homeostazy ustrojowej wywołanej wysiłkiem ma zapobiegać stanom przetrenowania i wyczerpania powodujących głębokie naruszenie homeostazy organizmu sportowca. Zastosowanie pomiarów różnych parametrów biochemicznych i fizjologicznych świadczących o wystąpieniu zmian zmęczeniowych