czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Halowe gry rekreacyjne

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Trener Przygotowania Motorycznego - przedmiot praktyczny do wyboru 1 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Grobelny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Grobelny, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą istotnego sektora rekreacji ruchowej jaki stanowią halowe gry rekreacyjne.

2. Opanowanie przez studentów wiedzy i umiejętności koniecznych do samodzielnego programowania i realizacji zajęć, treningów i innych form spotkanych w szeroko rozumianej działalności sportowej, których treść stanowią halowe gry rekreacyjne.

3. Umożliwienie nabywania umiejętności w zakresie podstaw techniki wybranych gier rekreacyjnych.


Opis przedmiotu

Halowe rekreacyjne gry ruchowe są w palecie form rekreacji ruchowej uznaną propozycją. Zaletą tych gier jest ich różnorodność, wpływająca na ich dostępność. Koniecznym staje się więc zapoznawanie studentów z tymi grami a także wykształcanie u nich umiejętności technicznych potrzebnych do prowadzenia szeroko rozumianych zajęć sportowych, których treść stanowią halowe rekreacyjne gry ruchowe. Celem jest także usprawnianie fizyczne studentów. Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń praktycznych w sali sportowej) - 15 godzin. Studenci muszą na zajęcia posiada odpowiedni strój sportowy. Opcjonalnie planuje się realizację niektórych zajęć wykładowych w wybranych wrocławskich firmach oferujących usług w zakresie halowych gier rekreacyjnych.