czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Stretching w treningu sportowym


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 15.0 1.0
Suma 0 15.0 1.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Żywienie i Suplementacja w Sporcie - przedmiot do wyboru praktyczny 2 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Sobera, prof. nadzw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Rutkowska-Kucharska, prof. AWF Wrocław,
dr A. Sikora, adiunkt

Cel przedmiotu

Praktyczne zastosowanie metod stretchingu jako metody rozciągania mięśni  i ćwiczeń zwiększających ich elastyczność w odniesieniu do różnych dyscyplin sportowych

Opis przedmiotu

Student poznaje teoretycznie i praktycznie metody i zasady stretchingu i uczy się dobierać ćwiczenia rozciągające do potrzeb określonego sportu. 

Na zajęciach realizuje się zadania - w grupie i indywidualnie - doboru ćwiczeń rozciągających mięśnie i grup mięśniowe wg własnego wyboru dyscypliny sportowej.