wtorek, 23 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Trener przygotowania motorycznego

Nazwa przedmiotu

Redukcja stresu w sporcie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Żywienie i Suplementacja w Sporcie - przedmiot do wyboru praktyczny 1 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Boroń-Krupińska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Boroń-Krupińska, adiunkt,
dr K. Gębura, adiunkt

Cel przedmiotu

C1- umożliwienie nabycie wiedzy z  zakresu podstaw teoretycznych technik relaksacyjnych i medytacyjnych

C2- umożliwienie nabycie wiedzy z  zakresu możliwości metodologicznych i praktycznych zastosowania treningu relaksacyjnego

C3- umożliwienie zastosowania w praktyce indywidualnej i grupowej podstawowych ćwiczeń relaksowo- koncentrujących

C4- umożliwienie zapoznania się z podstawami metodyki prowadzenia elementów zajęć relaksacyjnych.

C5- umożliwienie zastosowania w praktyce odpowiednich technik relaksacji w odniesieniu do pracy samodzielnej i pracy w grupie  

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów ze zjawiskiem reakcji relaksacyjnej. służącej zrównoważeniu reakcji stresowej. W ramach przedmiotu student poznaje i definiuje różne rodzaje technik relaksacyjnych oraz doskonali umiejętności ich zastosowania indywidualnego lub grupowego w sporcie.