środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Psychologia pozytywna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Żywienie i Suplementacja w Sporcie - przedmiot do wyboru teoretyczny 2 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Boroń-Krupińska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Boroń-Krupińska, adiunkt,
dr A. Surynt, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z nowym nurtem obecnym od 2000 roku w psychologii.

Opis przedmiotu

W ramach treści z zakresu psychologii pozytywnej przedstawione zostają definicje, okoliczności powstania, założenia i głównych przedstawicieli psychologii pozytywnej, jak również metodologia badań w tym nurcie oraz zastosowanie praktyczne psychologii pozytywnej.