czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Odnowa Biologiczna w Sporcie

Nazwa przedmiotu

Strategia radzenia sobie ze stresem

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Odnowa Biologiczna w Sporcie - przedmiot teoretyczny do wyboru 2 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Surynt, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Surynt, adiunkt

Cel przedmiotu

1.Zapoznanie studentów ze współczesnymi psychospołecznymi koncepcjami stresu oraz przekazanie wiedzy na temat strategii radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach (w tym również w szeroko rozumianym sporcie); 

2.Zapoznanie studentów z dostępnymi narzędziami przeznaczonymi do: 

-pomiaru stresu,  

 -oceny siły ogólnego przekonania jednostki, co do skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami,  

-określania stylów radzenia sobie ze stresem oraz 

-diagnozowania emocjonalnych stereotypów reagowania na stres; 

3.Wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne do posługiwania się w/w narzędziami, które można stosować nie tylko do celów badawczych, ale również  w praktyce sportowej, jako metody samooceny lub formy wywiadu, np. przed startem na zawodach sportowych.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się studentów z problematyką stresu, jego psychospołecznymi koncepcjami oraz metodami radzenia sobie z nim w rożnych sytuacjach (w tym również w szeroko rozumianym sporcie). W ramach przedmiotu student nabędzie umiejętności  w zakresie posługiwania się dostępnymi narzędziami przeznaczonymi do pomiaru stresu, oceny siły ogólnego przekonania jednostki, co do skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami, określania stylów radzenia sobie ze stresem oraz diagnozowania emocjonalnych stereotypów reagowania na stres.