środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kickboxing

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Trener Przygotowania Motorycznego - przedmiot praktyczny do wyboru 1 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Gumienna, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Gumienna, asystent

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu Kickboxing jest :

1.Zapoznanie się studentów z historią dyscypliny, przepisami walki oraz podstawowymi technikami kickboxerskimi (ciosy bokserskie, oraz kopnięcia), metodami i środkami treningowymi wykorzystywanymi w sportach walki do kształtowania zdolności motorycznych.

2.Zapoznanie studentów z technikami kickboxerskimi, które mogą zostać wykorzystane w celu samoobrony.

3.Kształtowanie odpowiednich postaw względem prowadzącego i współćwiczących.


 

Opis przedmiotu

Przedmiot Kickboxing jest przedmiotem praktycznym. W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi technikami kickboxerskimi, w tym ciosami bokserskimi, kopnięciami frontalnymi oraz bocznymi. Część technik zostanie zademonstrowana w charakterze technik samoobrony.  Podczas zajęć duża uwaga kierowana jest na kształtowane (niezbędnych) zdolności motorycznych w sportach walki za pomocą specjalistycznych środków oraz metod treningowych.