środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Przygotowanie motoryczne w różnych dyscyplinach sportu

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Trener Przygotowania Motorycznego - przedmiot praktyczny do wyboru 1 (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Michalski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. K. Maćkała, prof. zw.,
dr R. Michalski, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Nabycie umiejętności wykorzystania zestawu ćwiczeń fizycznych ogólnych, ukierunkowanych i specjalnych (lekkoatletycznych form ruchu) o charakterze ogólnorozwojowym, szybkościowym, skocznościowym, zwinnościowym, siłowym i koordynacyjnym, w celu usprawnienia profilu przygotowania motorycznego w danej dyscyplinie sportowej i sporcie rekreacyjnym. 

2. Uświadomienie studentom przydatności "warsztatu" struktur ruchowych z lekkoatletyki w rozwoju sprawności fizycznej w różnych dyscyplinach sportu.

3. Zapoznanie z testami sprawności fizycznej, wykorzystującymi zestawy ćwiczeń fizycznych o charakterze lekkoatletycznym, do oceny potencjału motorycznego.

4. Zasady planowania treningu motorycznego.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące wykorzystania lekkoatletycznych form ruchu do rozwoju i doskonalenia ogólnego i specjalnego przygotowania motorycznego w różnych dyscyplinach sportowych. Studentom zostaną zaprezentowane możliwości wykorzystania zestawów ćwiczeń fizycznych o charakterze: zwinności i koordynacji specjalnej, szybkości lokomocyjnej i funkcjonalnej, i pracy stóp, mocy eksplozywnej kończyn górnych i dolnych, mięśni posturalnych, wytrzymałości specjalnej oraz siły specjalnej (formy: siły biegowej, siły z użyciem gum ekspandorowych, siły z innym oporem zewnetrznym), w celu pożądanej zmiany, podwyższenia profilu sprawności fizycznej. Jest to warunkiem optymalnego przygotowania motorycznego w danej dyscyplinie sportu i poprawy zdrowia.