środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Menedżer organizacji sportowej

Nazwa przedmiotu

Innowacyjne formy w aktywności rekreacyjno - sportowej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Menedżer Organizacji Sportowej.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Zarzycki, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Zarzycki, adiunkt

Cel przedmiotu

C 1 - umożliwienie zdobycia wiedzy w zakresie nieznanych i niekonwencjonalnych form aktywności ruchowej występujących na współczesnym rynku usług sportowo-rekreacyjnych

C 2 - organizowanie warunków do kształtowania się u studentów kompetencji społecznych w zakresie doskonalenia umiejętności interpersonalnych, poprzez innowacyjne projekty wykorzystujące modyfikacje różnych form aktywności rekreacyjno-sportowej

C 3 - umożliwienie studentowi nabywania umiejętności kreowania autorskiego projektu outdoor

Opis przedmiotu

Przedmiot w swoim zamierzeniu ukierunkowany jest na przedstawienie studentowi możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych form typu outdoor, jako innowacyjnego środka w rozwijaniu projektu ukierunkowanego na formy Adventure Race. Kreując jego podstawowe założenia student będzie nabywał kompetencje społeczne tak potrzebne w pracy menedżera organizacji sportowych.