czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Menedżer organizacji sportowej

Nazwa przedmiotu

Mediatyzacja w sporcie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Menedżer Organizacji Sportowej.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Kutryn, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr D. Kutryn, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy odnoszącej się do trwającego procesu mediatyzacji sportu.

Opis przedmiotu

Przedmiot jest odniesieniem na płaszczyźnie teoretycznej do postępującego mariażu sportu oraz mediów. Dzięki poznaniu mechanizmów warunkujących związek ww. dziedzin, ich przyczyn, a także kierunków rozwoju omawianego zjawiska, studenci będą przygotowani do rozpoznawania elementów składowych mediatyzacji sportu zarówno w ujęciu  tradycyjnych, jak i nowych mediów. Ponadto, wiedza ta pozwoli im łatwiej i bardziej świadomie poruszać się nie tylko na rynku organizacji sportowych, ale także w szeroko rozumianym świecie sportu kwalifikowanego i powszechnego.