czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Bezpieczeństwo żywności i żywienia

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr inż. A. Broniecka, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr inż. A. Broniecka, wykładowca,
dr inż. A. Książek, adiunkt,
dr inż. A. Zagrodna, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Charakterystyka i klasyfikacja naturalnych antyodżywczych substancji/związków występujących w żywności

C2 - Klasyfikacja i ocena bezpieczeństwa dodatków stosowanych do żywności

C3 - Charakterystyka zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych i biologicznych  żywności

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie referatów, prezentacji multimedialnych i dyskusji. Tematyka przedmiotu dotyczy charakterystyki i klasyfikacji substancji/związków/organizmów toksycznych i niebezpiecznych, które mogą pojawić się w żywności. Tematyka przedmiotu ma na celu nabycie poszerzonej wiedzy oraz umiejętności praktycznych  w rozpoznawaniu zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem zanieczyszczeń żywności (biologicznych, chemicznych i fizycznych).