czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Odnowa biologiczna w sporcie

Nazwa przedmiotu

Odnowa psychosomatyczna w sporcie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Odnowa Biologiczna w Sporcie.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Szczuka, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z obszarem psychosomatyki w procesie restytucji powysiłkowej sportowców oraz budowania, wzmacniania stanu zdrowia..

Opis przedmiotu

Przedmiot jest prowadzony przez jeden semestr w formie wykładów. Zaliczenie przedmiotu ma charakter teoretyczny i wiąże się z zaplanowaniem treningu relaksacyjnego dla wybranej dyscypliny sportu w oparciu o podane instrukcje i opisy przypadków. Na końcową ocenę składa się także przygotowanie materiału uzupełniającego do wybranego przez siebie tematu prowadzonych wykładów, w oparciu o dostępne zasoby literatury.